Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Cursor


Свойството cursor oпределя какъв вид курсор да се покаже.

Пример:

h2
{
cursor: crosshair
}

p
{
cursor : url("first.cur"), url("second.cur"), pointer
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
url URL на потребителски курсор, който ще се използва .
Бележка: Винаги дефинирайте общ курсор в ктая на списъка в случай, че потребителските курсори не се покажат
default Стойност по подразбиране (често стрелка)
auto Стойност по подразбиране. Браузъра задава курсор
crosshair Курсорът се показва като кръст
pointer Курсорът се появава като ръчичка, която показва линк.
move Курсорът показва нещо, което трябва да бъде преместено.
e-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен на дясно(изток).
ne-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен нагоре и надясно(север/изток)
nw-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен нагоре и наляво(север/запад)
n-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен нагоре(север)
se-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен надолу и надясно(юг/изток)
sw-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен надолу и наляво (юг/запад)
s-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен надолу (юг)
w-resize Курсурът показва, че край на кутия ще бъде преместен наляво(запад)
text Курсора показва текст.
wait Курсора показва, че програмата е заета (често часовник или пясъчен часовник)
help Курсора показва, че е налична помощ (често въпросителна или балон)
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop