GIMP


The GIMP - GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) e растерен графичен редактор - програма за създаване и обработка на растерна графика. Частично поддържа векторна графика. Проектът е създаден през 1995 от Кимбъл, Спенсър и Маттис, Питър, в настоящият момент се поддържа от група доброволци. Распространява се под GNU General Public License.

Първоначално съкращението "GIMP" означава на английски General Image Manipulation Program, но през 1997 пълното название е изменено на "GNU Image Manipulation Program" и програмата официално става част от проекта GNU.

GIMP може да се използва за обработване на цифрови фотографии. Типични области на приложение са създаване на графики и икони, мащабиране и кадриране на фотографии, оцветяване, комбиниране на изображения с използване на слоеве, ретуширане и преобразуване на изображения в различни формати.

Трябва да се отбележи, че GIMP е едно от първите потребителски приложения от класа на свободното ПО. По-ранните проекти, като компилатора GCC, ядрото на Linux и подобните им, се явяват основно инструменти, направени от програмисти за програмисти. Някои считат The GIMP за първото подтвържаване на това, че в процеса на разработване на свободно ПО може да се появи нещо, което могат да използват не само хакери. В този смисъл може да се твърди, че The GIMP e подготвил психологически почвата за други подобри проекти, като KDE, GNOME, Mozilla Firefox, OpenOffice.org и множество други приложения.

Възможности


GIMP е свободен аналог на Adobe Photoshop и други частни графични редактори. Обаче, последните продължават да доминират в печатната и графическа индустрии заради някои функционални ограничения на GIMP:

  • Невъзможноста да заплати за патентованата спецификация за цветове на Pantone. При това положение цветовете видяни на екрана не съвпадат 100% с тези отпечатани на хартия.
  • GIMP поддържа основно RGB(A) и оттенъци на сивото, но поддържа и много други цветови схеми използвани при печат, например CIE XYZ. (Частична поддръжка на CMYK е достъпна с външен плъгин.)
  • GIMP поддържа само 8 бита на канал за цвят, което е недостатъчно за линейни представяния RGB и професионално редактиране на изображения.
  • GIMP практически не поддържа концепцията gamma, поради което много операции, които изискват линейно представяне на RGB, в действителност се изпълняват в други модели (обикновено в sRGB с нелинейна gamma).

Съществува разширение за експортиране в TIFF с цветотделяне в CMYK и негова съществено подобрена версия.

За GIMP съществува модул наречен PSPI, който позволява да се използват в програмата фильтрите 8bf за Adobe Photoshop. Освен това, благодарение на проекта GIMP е реализирана поддръжка на действия (actions) от Photoshop. В последната издадена версия на пакета (0.10) се поддържат примерно 30% от възможните действия.

Освен в интерактивен режим, GIMP може да работи автоматично под управление на макропрограми. За написването на програми може да се използва вградения интерпретаторен език Scheme или езиците за програмиране Python, Tcl (в настоящият момент не се поддържа), C, Java (експериментално) и Ruby (експериментално). С тяхна помощ може да се пишат интерактивни скриптове и модули за GIMP, а също така и да се създава изображение напълно автоматично,например да се генерират «в ход» изображения за web-страници вътре в програмата CGI или изпълнява пакетна цветокорекция и преобразуване на изображения.

За елементите на интерфейса GIMP използва библиотеката GTK+. GIMP и GTK+ първоначално са били разработени за X Window System, работеща в Unix-подобни операционна система, но след това за пренесени в Microsoft Windows, OS/2, Mac OS X и SkyOS.

В бъдеще се планира да се пренесе GIMP на основата на по-общата графична библиотека GEGL. Това ще позволи да се преодолеят някои фундаментални ограничения на архитектурата, които не дават възможност за реализиране на много идеи, например работа CMYK.

Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop