Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Height


Свойството height настройва височината на елементите.

Пример:

img
{
height: 230px
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
auto Стойност по подразбиране. Браузърът изчислява актуалната височина.
length Определя височината в px, cm и т.н. 
% Определя височината в % спрямо съдържащия блок. 
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop