Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Font-weight


Свойството font-weight определя дебелината на шрифта. .

Пример:

p
{
font-weight: bold
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
normal

Стойност по подразбиране. Браузърът показва нормален шрифт.

bold Показва удебелени знаци.
bolder Показва по-удебелени знаци.
lighter Показва по-леки знаци.
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Показва знаците от по-тънки към по-дебели. 400 = на нормален шрифт, 700 на удебелен.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop