Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

List-style


Свойството list-style е кратко свойство за задаване на всички свойства на списъка в една декларация. .

Пример:

ul
{
list-style: disc outside
}

ol
{
list-style: decimal inside
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
list-style-type
list-style-position
list-style-image
Настройва свойствата на списъка.

Стойност по подразбиране: не е зададена.

 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop