Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Pseudo-elements


CSS Pseudo-elements се използват за добавяне на специални ефекти на някои селектори.

Синтаксис

Синтаксис на pseudo-elements:
selector:pseudo-element {property: value}
CSS класовете могат да бъдат използвани с pseudo-elements:
selector.class:pseudo-element {property: value}

Pseudo-elements и CSS класове

Pseudo-elements могат да бъдат комбинирани с CSS класове: 
p.article:first-letter {color:#ff0000}
<p class="article">A paragraph in an article</p>
Примерът по-горе ще направи първата буква на параграфа с клас "article" червена.

Multiple Pseudo-elements

Няколко pseudo-elements могат да бъдат комбинирани.
p:first-letter {color:#ff0000;font-size:xx-large}
p:first-line {color:#0000ff}
<p>The first words of an article...</p>

Pseudo-elements

Pseudo-elements Цел IE F N W3C
:first-letter Задава специален стил на първата буква на текста. 5 1 8 1
:first-line Задава специален стил на първата линия на текста. 5 1 8 1
:before Вмъква съдържание преди елемента.   1.5 8 2
:after Вмъква съдържание след елемента.   1.5 8 2
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop