Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

List-style-type


Свойството list-style-type определя вида на маркера.

Пример:

ul
{
list-style-type: disc
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
none Няма маркер.
disc Стойност по подразбиране: маркера е запълнен кръг.
circle Маркерът е кръг.
square Маркерът е правоъгълник.
decimal Маркерът е число.
decimal-leading-zero Маркерът е число отделено с 0 (01, 02, 03, т.н.).
lower-roman Маркерът е малки римски цифри (i, ii, iii, iv, v, т.н.).
upper-roman Маркерът е големи римски цифри (I, II, III, IV, V, т.н.)
lower-alpha Маркерът е малки букви (a, b, c, d, e, т.н.)
upper-alpha Маркерът е големи букви (A, B, C, D, E, т.н.) 
lower-greek Маркерът е малки гръцки букви (alpha, beta, gamma, т.н.)
lower-latin Маркерът е малки латински букви (a, b, c, d, e, т.н.)
upper-latin Маркерът е големи латински букви (A, B, C, D, E, т.н.) 
hebrew Маркерът е традиционни евреиски числа.
armenian Маркерът е традиционни арменски числа.
georgian Маркерът е традиционни грузински числа (an, ban, gan, т.н.)
cjk-ideographic Маркерът е обикновени идеограмни числа.
hiragana Маркерът е: a, i, u, e, o, ka, ki, т.н.
katakana Маркерът е: A, I, U, E, O, KA, KI, т.н.
hiragana-iroha Маркерът е: i, ro, ha, ni, ho, he, to, т.н.
katakana-iroha Маркерът е: I, RO, HA, NI, HO, HE, TO, т.н.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop