Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Font-size-adjust


Свойството font-size-adjust определя съотношението между височината и ширината на шрифта.

Пример:

h2
{
font-size-adjust: 0.58
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
none

Стойност по подразбиране. Не задава стойност за елемент, която ще запази x-height ако шрифта не е наличен.

number

Определя съотношението между височината и ширината на шрифта.

 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop