Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Display


Свойството display oпределя дали/как елемента да се визуализира.

Пример:

p
{
display: block
}

li
{
display: list-item
}

table
{
display: table
}

td, th
{
display: table-cell
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
none Елементът няма да се покаже.
block Елементът ще се покаже като block-level елемент, с разделителна линия преди и след елемента.
inline Стойност по подразбиране . Елементът ще се покаже като вложен елемент без разделителна линия преди и след елемента.
list-item Елементът ще се покаже като списък
run-in Елементът ще се покаже като block-level или вложен елемент в зависимост от контекста
compact Елементът ще се покаже като block-level или вложен елемент в зависимост от контекста
marker  
table Елементът ще се покаже като таблица, с линия преди и след таблицата.
inline-table Елементът ще се покаже като таблица, без линия преди и след таблицата.
table-row-group Елементът ще се покаже като група от един или повече реда (като <tbody>)
table-header-group Елементът ще се покаже като група от един или повече реда (като <thead>)
table-footer-group Елементът ще се покаже като група от един или повече реда (like <tfoot>)
table-row Елементът ще се покаже като ред от таблица (като <tr>)
table-column-group Елементът ще се покаже като група от една или повече колони(като <colgroup>)
table-column Елементът ще се покаже като колона с клетки(като <col>)
table-cell Елементът ще се покаже като клетка от таблица(като <td> и <th>)
table-caption Елементът ще се покаже като заглавие на таблица(като <caption>)
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop