Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

max-width


Свойството max-width настроива максималната ширина на елемент.

Пример:

p { max-width: 500px }

Възможни стойности:

Стойност Описание
none Стойност по подразбиране. Настроива без да ограничава позволената максимална ширина на елемента.
length Определя максимална ширина на елемента.
% Определя максимална ширина на елемента в % спрямо съдържащия блок.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop