Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Table-layout


Свойството table-layout задава алгоритъм, който се използва за визуализирането на редовете, колоните и клетките на таблицата.

Фиксирано положение на таблицата :

  • Позволява на браузъра да зареди по бързо таблицата от автоматичното
  • Хоризонталното положение зависи само от дължината на таблицата , дължината на колоните, но не и от съдържанието
  • Потребителския агент показва веднъж таблицата след като първият ред се получи.

Автоматично положение на таблицата :

  • Дължината на колоната се настройва спрямо най-дългото неразделимо съдържание
  • Алгоритъмът понякога е по-бавен, отколкото е нужно за достъп до цялото съдържание преди да преключи окончателното позициониране на таблицата.

Пример:

table 
{
table-layout: fixed
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
automatic Стойност по подразбиране. Дължината на колоните се настройва според съдържанието.
fixed Дължината на колоните не зависи от съдържанието.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop