Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Background-position


Свойството background-position задава началната позиция на фоновата картинка.

Пример:

body

background-image: url(stars.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: top left
}

body

background-image: url(stars.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0% 0%
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
Ако се зададе само една ключова дума, другата стойност ще бъде "center" .Стойност по подразбиране: 0% 0%
x% y% Първата стойност е хоризонталната позиция, втората - вертикалната позиция. Горният ляв ъгъл е 0% 0%, долният десен ъгъл е 100% 100%. Ако се зададе само една стойност, другата ще бъде 50%.
xpos ypos Първата стойност е хоризонталната позиция, втората - вертикалната позиция. Горният ляв ъгъл е 0 0. Мерната единица е px или друга CSS мерна единица. Ако се зададе само една стойност, другата ще бъде 50%. Могат да се смесват % и позиции.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop