Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-top-style


Свойството border-top-style задава стил на долната рамка на елемента.

Пример:

table

border-top-style: solid
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
none Без рамка.
hidden Същото като "none", освен при конфликт в резолюциите на рамките на елемента table
dotted Задава точкова рамка. Визуализира се като солидна от повечето браузъри.
dashed Задава прекъсната рамка. Визуализира се като солидна от повечето браузъри.
solid Задава солидна рамка.
double Задава двойна рамка. Дебилината на двете рамки е равна на стойността на border-width.
groove Задава 3D вдлъбната рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
ridge Задава 3D изпъкнала рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
inset Задава 3D вмъкната рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
outset Задава 3D начална рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop