Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Float


Свойството float oпределя къде, картинка или текст, ще се покаже в друг елемент.

Пример:

img
{
float: left
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
left Картинката или текста се движат в ляво от по-горния елемент.
right Картинката или текста се движат в дясно от по-горния елемент.
none Стойност по подразбиране. Картинката или текста се там където са поставени в текста.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop