Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Font-stretch


Свойството font-stretch свива или разпъва избрания шрифт.

Пример:

h2
{
font-stretch: ultra-condensed
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
normal

Стойност по подразбиране. Настройва скалата за разширяване и стесняване към нормалната

wider Настройва скалата за разширяване към следващата разширяваща стойност.
narrower Настройва скалата за стесняване към следващата стесняваща стойност.
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded

Настройва скалата за разширяване и стесняване на шрифта, "ultra-condensed" е най-стеснената стойност, "ultra-expanded" е най-разширената стойност.

 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop