Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Outline-style


Свойството outline-style задава стил на външните линии около елемента .

Пример:

button

outline-style: solid
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
none Стойността по подразбиране: без външна линия.
dotted Точкова външна линия.
dashed Накъсана външна линия.
solid Солидна външна линия.
double Определя две линии около елемента. Дебилината на линиите е равна на стойността outline-width.
groove Задава 3D вдлъбната линия. Ефектът зависи от цвета на линията.
ridge Задава 3D изпъкнала линия. Ефектът зависи от цвета на линията.
inset Задава 3D вмъкната линия. Ефектът зависи от цвета на линията.
outset Задава 3D начална линия. Ефектът зависи от цвета на линията.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop