Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border


Свойството border определя рамки около елемента.

Свойства на рамката:

Свойствата на рамката позволяват да се определи стил и цвят на рамката. В HTML се използват таблици за създаване на рамки около текст, но с CSS могат да се създадат рамки с различни ефекти и да се приложат на всеки елемент.

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
border Кратко свойство за задаване на всички свойства за четирите рамки в една декларация. border-width
border-style
border-color
4 1 4 1
border-bottom Кратко свойство за задаване на всички свойства за долната рамка в една декларация. border-bottom-width
border-style
border-color
4 1 6 1
border-bottom-color Задаване на цвят на долната рамка. border-color 4 1 6 2
border-bottom-style Задаване на стил на долната рамка. border-style 4 1 6 2
border-bottom-width Задаване на дебелина на долната рамка. thin
medium
thick
length
4 1 4 1
border-color Задаване на цвят на четирите рамки, може да има от един до четири цвята. color 4 1 6 1
border-left Кратко свойство за задаване на всички свойства за лявата рамка в една декларация. border-left-width
border-style
border-color
4 1 6 1
border-left-color Задаване на цвят на лявата рамка. border-color 4 1 6 2
border-left-style Задаване на стил на лявата рамка. border-style 4 1 6 2
border-left-width Задаване на дебилина на лявата рамка. thin
medium
thick
length
4 1 4 1
border-right Кратко свойство за задаване на всички свойства за дясната рамка в една декларация. border-right-width
border-style
border-color
4 1 6 1
border-right-color Задаване на цвят на дясната рамка. border-color 4 1 6 2
border-right-style Задаване на стил на дясната рамка. border-style 4 1 6 2
border-right-width Задаване на дебилина на дясната рамка. thin
medium
thick
length
4 1 4 1
border-style Задава стил за четирите рамки, може да бъде от един до четири стила none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
4 1 6 1
border-top Кратко свойство за задаване на всички свойства за горната рамка в една декларация. border-top-width
border-style
border-color
4 1 6 1
border-top-color Задаване на цвят на горната рамка. border-color 4 1 6 2
border-top-style Задаване на стил на горната рамка. border-style 4 1 6 2
border-top-width Задаване на дебилина на горната рамка. thin
medium
thick
length
4 1 4 1
border-width Кратко свойство за задаване на дебелина за четирите рамки в една декларация, може да бъде от една до четири стойности thin
medium
thick
length
4 1 4 1
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop