Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Margin


Свойството margin определя разстоянието около елементите.

Пример:

h1 {margin: 10px}
all four margins will be 10px

h1 {margin: 10px 2%}
top and bottom margin will be 10px, left and right margin will be 2% of the total width of the document.

h1 {margin: 10px 2% -10px}
top margin will be 10px, left and right margin will be 2% of the total width of the document, bottom margin will be -10px

h1 {margin: 10px 2% -10px auto}
top margin will be 10px, right margin will be 2% of the total width of the document, bottom margin  will be -10px, left margin will be set by the browser


Възможни стойности:

Стойност Описание
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
Настройва стойностите за маргина. Стойностите се задават в % (определя маргина в % от общата височина/ширина на документа), length (определя фиксиран маргин), и auto (браузърът настройва маргина).

Стойност по подразбиране: Не е зададена


Свойства на маргина:

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
margin Кратко свойство за задаване на всички свойства за свойството margin в една декларация. margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
4 1 4 1
margin-bottom Задава долен маргин на елемента. auto
length
%
4 1 4 1
margin-left Задава ляв маргин на елемента. auto
length
%
3 1 4 1
margin-right Задава десен маргин на елемента. auto
length
%
3 1 4 1
margin-top Задава горен маргин на елемента. auto
length
%
3 1 4 1
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop