Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Classification


Свойството classification позволява да се контролира как да се визуализира елемента, къде да се покаже картинката в друг елемент, позицията на елемента отнасяща се до нормалната му позиция, позициониране на елемента като се използва абсолютна стойност и как да се контролира видимостта на елемента.

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
clear Задава страните на елемент, където други плаващи елементи не са позволени. left
right
both
none
4 1 4 1
cursor Определя какъв вид курсор да се покаже. url
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help
4 1 6 2
display Определя дали/как елемента да се визуализира. none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption
4 1 4 1
float Определя къде, картинка или текст, ще се покаже в друг елемент. left
right
none
4 1 4 1
position Поставя елемента в статична, свързана, абсолютна или фиксирана позиция. static
relative
absolute
fixed
4 1 4 2
visibility Определя дали елемента ще се вижда или не. visible
hidden
collapse
4 1 6 2
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop