Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

White-space


Свойството white-space определя колко бели пространства вътре в елемента се съдържат.

Пример:

p
{
white-space: normal
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
normal Стойност по подразбиране. Белите пространства се игнорират от браузъра.
pre Белите пространства се запазват от браузъра.
nowrap Текстът не се пренася, той продължава докато не се прекъсне с <br />
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop