Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-collapse


Свойството border-collapse определя дали рамките на таблицата са сгънати в една или отделени като в стандартен HTML.

Пример:

table 
{
border-collapse: separate
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
separate Рамката е разделена.
collapse Стойност по подразбиране. Рамката се събира ако е възможно.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop