Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Padding


Свойството padding е кратко свойство за задаване на всички padding в една декларация. .

Пример:

h1 {padding: 10px}
the padding will be 10px on all four sides

h1 {padding: 10px 2%}
top and bottom padding will be 10px, left and right padding will be 2% of the width of the closest element.

h1 {padding: 10px 2% 15px}
top padding will be 10px, left and right padding will be 2% of the width of the closest element, bottom padding will be 15px

h1 {padding: 10px 2% 15px 20px}
top padding will be 10px, right padding will be 2% of the width of the closest element, bottom padding will be 15px, left padding will be 20px


Възможни стойности:

Стойност Описание
padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left
Настройва padding. Стойностите се задават в % (определя padding в % от общата височина/ширина на затварящия елемент), length (определя фиксиран padding).

Стойност по подразбиране: Не е зададена


Свойства на padding:

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
padding Кратко свойство за задаване на всички свойства на padding в една декларация. padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left
4 1 4 1
padding-bottom Задава долен padding на елемента.
length
%
4 1 4 1
padding-left Задава ляв padding на елемента. length
%
4 1 4 1
padding-right Задава десен padding на елемента. length
%
4 1 4 1
padding-top Задава горен padding на елемента. length
%
4 1 4 1
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop