Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Padding-top


Свойството padding-top определя горен padding на елемент.

Пример:

h1

padding-top: 10px
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
length Задава фиксиран горен padding. Стойността по подразбиране е 0.
% Определя горния padding като % от общата височина/ширина на затварящия елемент. Това свойство не работи, както се очаква във всички браузъри.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop