Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-top-width


Свойството border-top-width задава дебилина на долната рамка на елемента.
Бележка: Винаги първо трябва да се зададе стилът на рамката, а след това дебилината.

Пример:

table

border-style: solid;
border-top-width: thin
}

table

border-style: solid;
border-top-width: 0.5px
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
thin Задава тънка рамка
medium Стойност по подразбиране. Задава средна рамка
thick Задава дебела рамка
length Позволява да се зададе дебилината на рамката.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop