Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Pseudo-classes


Свойството pseudo-classes се използва за добавяне на специални ефекти на някои селектори.

Синтаксис

Синтаксис на pseudo-classes:
selector:pseudo-class {property: value}
CSS класовете могат да бъдат използвани с pseudo-classes:
selector.class:pseudo-class {property: value}

Линкове Pseudo-classes

Линкове, които са активни, посетени, непосетени или когато мишката е върху линка може да се визуализира в различни стилове в браузърите, които поддържат CSS.
a:link {color: #FF0000} /* unvisited link */
a:visited {color: #00FF00} /* visited link */
a:hover {color: #FF00FF} /* mouse over link */
a:active {color: #0000FF} /* selected link */

Бележка: a:hover трябва да бъде след a:link и a:visited в CSS дефиницията, за да бъде ефективен!!

Бележка: a:active трябва да бъде сладa:hover в CSS дефиницията, за да бъде ефективен!!


Pseudo-classes и CSS класове

Pseudo-classes могат да бъдат комбинирани с CSS класове: 
a.red:visited {color: #FF0000}
<a class="red" href="css_syntax.asp">CSS Syntax</a>
Ако линкът в примера е посетен, той ще бъде показан в червено.

Pseudo-classes

Pseudo-classes Цел IE F N W3C
:active Задава специален стил на активен елемент. 4 1 8 1
:focus Задава специален стил на елемент, когато е на фокус. - 1.5 8 2
:hover Задава специален стил на елемент, когато мишката е върху него. 4 1 7 1
:link Задава специален стил на непосетен линк. 3 1 4 1
:visited Задава специален стил на посетен линк. 4 1 4 1
:first-child добавя специален стил на елемент, който е първо ниво на друг елемент. 7 1 7 2
text-indent Отмества първата линия на текста в елемента. 4 1 4 1
:lang Позволява на автора да определи език, който да използва в определен елемент. - 1 8 2
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop