Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Font


Свойството font позволява да се променя шрифта, големината, дебилината и стила на текста.

Пример:

p
{
font: 12px arial
}

p
{
font: italic small-caps bold 12px arial
}

p
{
font: oblique small-caps 900 12px/14px arial
}

p
{
font: menu
}


Възможни стойности

Стойност Описание
font-style
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family 
Настроива свойства на шрифта . Стойността на line-height настроива разстоянието между линиите. Стойността може да бъде число, %, или големина на шрифта.

Стойност по подразбиране: Зависи от браузъра.

caption Определя шрифта, който се използва от главните контроли (като buttons, drop-downs, и др.)
icon Определя шрифта, който се използва от етикетите на иконите.
menu Определя шрифта, който се използва от падащите менюта.
message-box Определя шрифта, който се използва от кутиите за съобщения.
small-caption  
status-bar Определя шрифта, който се използва от статус бара на прозорец.

Свойства на шрифта:

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
font Кратко свойство за настроика на всички свойства на font в една декларация. font-style
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar
4 1 4 1
font-family Приоритетен списък с имена на шрифтове и/или основните шрифтове на елемента. family-name
generic-family
3 1 4 1
font-size Определя големината на шрифта. xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
%
3 1 4 1
font-size-adjust Задава стойност за елемент, която ще запази x-height на първия избран шрифт. none
number
- - - 2
font-stretch Свива или разпъва избрания шрифт. normal
wider
narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded
- - - 2
font-style Настройва стила на шрифта. normal
italic
oblique
4 1 4 1
font-variant Показва текста с малки букви или нормален. normal
small-caps
4 1 6 1
font-weight Определя дебелината на шрифта. normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 1 4 1
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop