HTML <noscript> tag


Определение и употреба

Изпозва се за задаване на алтернативен текст ако скриптът не се стартира.
Използва се за браузъри, които разпознават тага script, но не могат да изпълнят зададения в него скрипт.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

JavaScript:
<body>
...
...
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
...
...
</body>

VBScript:
<body>
...
...
<script type="text/vbscript">
<!--
document.write("Hello World!")
'-->
</script>
<noscript>Your browser does not support VBScript!</noscript>
...
...
</body>


Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop