XHTML синтаксис


  1. XHTML елементите трябва да бъдат поставяни правилно.
  2. XHTML елементите трябва винаги да бъдат затваряни.
  3. XHTML елементите трябва да бъдат с малки букви.
  4. XHTML документите трябва да имат един главен елемент.
  5. Имената на атрибутите трябва да са с малки букви.
  6. Стойностите на атрибутите трябва да бъдат поставени в кавички.
  7. Съкращаването на атрибути е забранено.
  8. Атрибутът id заменя атрибута name.
  9. Определянето на вида документ е задължително.

XHTML елементите трябва да бъдат поставяни правилно.

В HTML някой елементи могат да си разманят местата, като тези:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>
В XHTML елементите трябва да бъдат поставяни правилно, като тези:
<b><i>This text is bold and italic</i></b>

XHTML елементите трябва винаги да бъдат затваряни.

Елементите трябва да имат затварящ таг.

Грешно:
<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph
Правилно::
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

Празните елементи също трябва да имат затварящ таг.

Празните елементи трябва да имат затварящ таг или началният им таг да завършва с />.

Грешно:
A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">
Правилно::
A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

XHTML елементите трябва да са с малки букви.

Грешно:
<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>
Правилно::
<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

XHTML документите трябва да имат един главен елемент.

Основната структура на документа е следната:

<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>


Имената на атрибутите трябва да са с малки букви.

Грешно:
<table WIDTH="100%">
Правилно::
<table width="100%">

Стойностите на атрибутите трябва да бъдат поставени в кавички.

Грешно:
<table width=100%>
Правилно::
<table width="100%">

Съкращаването на атрибути е забранено.

Грешно:
<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize>
Правилно::
<input checked="checked" />
<input readonly="readonly" />
<input disabled="disabled" />
<option selected="selected" />
<frame noresize="noresize" />
Това е лист на съкратените атрибути в HTML и правилното им изписване в XHTML.
HTML XHTML 
compact compact="compact"
checked checked="checked"
declare declare="declare"
readonly readonly="readonly"
disabled disabled="disabled"
selected selected="selected"
defer defer="defer"
ismap ismap="ismap"
nohref nohref="nohref"
noshade noshade="noshade"
nowrap nowrap="nowrap"
multiple multiple="multiple"
noresize noresize="noresize"

Атрибутът id заменя атрибута name.

Грешно:
<img src="picture.gif" name="picture1" />
Правилно::
<img src="picture.gif" id="picture1" />

Определянето на вида документ е задължително.

Това е минимален XHTML шаблон:

<!DOCTYPE Doctype goes here>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Title goes here</title>
</head>

<body>
</body>

</html>
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop