HTML <style> tag


Определение и употреба:

Определя стил на документа.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

<head>
<style type="text/css">
h1 {color: red}
h3 {color: blue}
</style>
</head>

Задалжителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
type text/css Определя вида на съдържанието. STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
Определя медиата, на която ще се визуализира съдържанието. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop