HTML <bdo> tag


Определение и употреба

Този елемент променя посоката на текст по подразбиране.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<bdo dir="rtl">Here is some Hebrew text</bdo> Here is some Hebrew text

Задалжителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
dir ltr
rtl
Определя посоката на текста. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop