HTML <base> tag


Определение и употреба

Елементът <base /> задава основно URL за всички линковете в страницата.Поставя се в <head> тага.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <base />.

Пример:

<head><base href="http://www.designbyraro.com/images/" /> </head> <body><img src="smile.gif" /></body>

Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
href URL Адресът на линка. STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
target _blank
_parent
_self
_top

Къде да се отвори URL-то цел.

  • _blank - нов прозорец
  • _self - в същия прозорец
  • _parent - в по-горен фрейм.
  • _top - в целия прозорец.
TF

Стандартни атрибути

няма

Събития атрибути:

няма
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop