HTML <frameset> tag


Определение и употреба

Определя група от подпрозорци(фреимове). Използва се за организиране на много прозорци(фреимове). Всеки фрейм съдържа отделен документ. В най-простия си вариант, frameset елемента определя само колко реда и колони ще съдържа. Трябва да се използват атрибутите cols или rows.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

<html>
<frameset cols = "25%, 25%,*">
  <frame src ="venus.htm" />
  <frame src ="sun.htm" />
  <frame src ="mercur.htm" /> 
</frameset>
</html>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
cols pixels
%
*
Определя броя и големината на колоните в frameset. F
rows pixels
%
*
Определя броя и големината на редовете в frameset. F

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop