HTML <!DOCTYPE> tag


Определение и употреба

Този таг показва на браузъра какъв XHTML използва документа.

XHTML

XHTML определя 3 типа XML документа: Strict, Transitional, Frameset

XHTML Strict DTD

Използва се съвместно с CSS, когато искаме да имаме чист XHTML, без да използваме презентационните му свойства.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML Transitional DTD

Използва се, когато искаме да покажем презентационните свойства на XHTML-а, когато потребителите на сайта имат браузъри, който не поддържат CSS.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML Frameset DTD

Използва се за сайт с фреймове.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Атрибути:

няма
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop