HTML <option> tag


Определение и употреба:

Елементът option определя опция в падащия списък.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML <option> тагът трябва да бъде затворен така: <option />.

Пример:

Код Браузър
<select>
<option value ="volvo">Volvo</option>
<option value ="saab">Saab</option>
<option value ="opel" selected="selected">Opel</option>
<option value ="audi">Audi</option>
</select>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
disabled disabled Блокира опцията при първоначалното зареждане. STF
label text Определя етикет, който се използва с optgroup. STF
selected selected Определя, че опцията трябва да се покаже първа в списъка. STF
value text Определя стойност на опцията, която да се изпрати на сървъра. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop