HTML <title> tag


Определение и употреба:

Заглавие на документ.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

<html>

<head>
<title>XHTML Tag Reference</title>
</head>

<body>
The content of the document......
</body>

</html>


Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop