HTML <select> tag


Определение и употреба:

Елементът select създава падащ списък.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<select>
  <option value ="volvo">Volvo</option>
  <option value ="saab">Saab</option>
  <option value ="opel">Opel</option>
  <option value ="audi">Audi</option>
</select>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
disabled disabled Когато е избрано блокира падащия списък. STF
multiple multiple Показва, че няколко елемента от списъка могат да бъдат избрани едновременно. STF
name unique_name Дефинира уникално име за падащия списък. STF
size number Определя броя на блокираните елементи на списъка. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onchange script  Скриптът се стартира, когато елемента се промени.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop