HTML <body> tag


Определение и употреба

Определя тялото на документа.

Разлики между HTML и XHTML

Всички "презентационни атрибути " на елемента body не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

<html>
<head>
</head>

<body>
The content of the document......
</body>

</html>


Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
alink rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цвета на активния линк в документа . Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
background file_name Картинка се използва за фон на документа. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Цвят за фон на документа. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
link rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цветовете на линковете в документа. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
text rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цвета на текста. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
vlink rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цвета на посетените линкове. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onload script Скриптът се стартира, когато се зареди документа.
onunload script Скриптът се стартира, когато се отхвърли документа.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop