HTML <textarea> tag


Определение и употреба:

Текстово поле, в което може да се въвежда неограничен текст.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<textarea rows="2" cols="20">
The cat was playing in the garden. Suddenly a dog showed up.....
</textarea>

Задалжителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
cols number Определя броя на колоните видими в текстовото поле. STF
rows number Определя броя на редовете видими в текстовото поле. STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
disabled disabled Прави текстовото поле неактивно при първоначално зареждане. STF
name name_of_textarea Определя име за текстовото поле. STF
readonly readonly Определя, че потребителя не може да променя съдържанието на текстовото поле. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onselect script  Скриптът се стартира, когато елемента е селектиран.
onchange script  Скриптът се стартира, когато елемента се променя.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop