HTML <frame> tag


Определение и употреба

Определя подпрозорец(фреим).

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <frame />.

Пример:

<html>
<frameset cols = "25%, 25%,*">
  <frame src ="venus.htm" />
  <frame src ="sun.htm" />
  <frame src ="mercur.htm" /> 
</frameset>
</html>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
frameborder 0
1
Определя дали да се покаже рамка около фрейма. F
longdesc URL URL до дългото описание на съдържанието на фрейма. Използва се за браузъри, които не поддържат фреймове. F
marginheight pixels Определя горните и долните маргини на фрейма. F
marginwidth pixels Определя лявите и дясни маргини на фрейма. F
name frame_name Задава уникално име на фрейма. F
noresize noresize Когато е зададено потребителя не може да променя размера на фрейма. F
scrolling yes
no
auto
Определя действието на скрола. F
src URL Определя URL на файла, който ще се показва във фрейма. F

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop