HTML <label> tag


Определение и употреба:

Определя етикет за контрол. Ако кликнете на текст с елемент label , it това предполага свързване на текста с контрола.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър

<p>Try clicking on the text labels:</p>

<form name="input" action="">
<input type="radio" name="sex" id="male" />
<label for="male">Male</label>
<br />
<input type="radio" name="sex" id="female" />
<label for="female">Female</label>
</form>
Try clicking on the text labels:


Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
for id_of_another_field Определя за кой елемент на формата е етикета. Настройва се като ID-то на елемента форма.
Бележка: Ако този атрибут не е зададен, етикетът се асоциира с неговото съдържание.
STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop