HTML <iframe> tag


Определение и употреба

Създава вътрешен фрейм, който съдържа друг документ.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<iframe 
src ="/index.php"
width="100%">
</iframe>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align left
right
top
middle
bottom
Определя как да се подравни вътрешната рамка в зависимост от текста. TF
frameborder 0
1
Определя дали да се покаже рамка около фрейма. TF
height pixels
%
Определя височината на фрейма. TF
longdesc URL URL до дългото описание на съдържанието на фрейма. Използва се за браузъри, които не поддържат фреймове. TF
marginheight pixels Определя горните и долните маргини на фрейма. TF
marginwidth pixels Определя лявите и дясни маргини на фрейма. TF
name frame_name Задава уникално име на фрейма. TF
scrolling yes
no
auto
Определя действието на скрола. TF
src URL Определя URL на файла, който ще се показва във фрейма. TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop