HTML <html> tag


Определение и употреба:

Този елемнт показва на браузъра, че това е html документ.

Разлики между HTML и XHTML

Xxmlns е задължителенXHTML, но не и в HTML.

Пример:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
</head>

<body>
...
...
...
</body>

</html>


Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml Определя XML namespace атрибут STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop