HTML <hr> tag


Определение и употреба:

<hr> вмъква хоризонтална линия.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <hr />.
Всички "презентационни атрибути " на елемента <hr /> не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

Код Браузър
This is some text <hr /> This is some text This is some text
This is some text

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align center
left
right
Как да се подравни хоризонталната линия. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
noshade noshade Когато е настроено на TRUE трябва да се покаже в "solid color", когато е FALSE трябва да е в два цвята "groove". Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
size pixels
%
Определя дебилината на линията. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
width pixels
%
Определя ширината на линията. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути

Атрибут Стойност Описание
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop