HTML <param> tag


Определение и употреба:

Елементът param позволява да се определят run-time настройки на обекта XHTML documents.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML <param> тагът трябва да бъде затворен така: <param />.

Пример:

Код Браузър
<object classid="clsid:F08DF954-8592-11D1-B16A-00C0F0283628" id="Slider1" width="100" height="50">
  <param name="BorderStyle" value="1" />
  <param name="MousePointer" value="0" />
  <param name="Enabled" value="1" />
  <param name="Min" value="0" />
  <param name="Max" value="10" />
</object>

Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
name unique_name Задава уникално име. STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
type MIME type Задава интернет медия за параметъра. STF
value value Определя стойност на параметъра. STF
valuetype data
ref
object
Задава стойност на MIME type. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
id id_name Уникално id за елемента
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop