HTML <object> tag


Определение и употреба:

Поставяне на мултимедия в XHTML документ.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<object classid="clsid:F08DF954-8592-11D1-B16A-00C0F0283628" id="Slider1" width="100" height="50">
  <param name="BorderStyle" value="1" />
  <param name="MousePointer" value="0" />
  <param name="Enabled" value="1" />
  <param name="Min" value="0" />
  <param name="Max" value="10" />
</object>

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align left
right
top
bottom
Определя позицията на текста около обекта . TF
archive URL

Разделен с разстояния архивен списък на URL . Архивът съдържа ресурси прилежащи на обекта

STF
border pixels Определя рамка около обекта. TF
classid class ID Определя class ID стойност като група в Windows Registry или URL. STF
codebase URL Определя къде да се намери кода за обекта. STF
codetype MIME type Интернет медиа вид на кода, водеща до classid атрибута STF
data URL Определя адреса, който води до информацията за обекта. STF
declare declare Определя, че обекта трябва само да бъде деклариран, не създаден, докато не е нужен. STF
height pixels Определя височината на обекта. STF
hspace pixels Определя хоризонтално разстояние около обекта. TF
name unique_name Определя уникално име на обекта, което да се използва със скрипт. STF
standby text Определя текст, който да се покаже, докато обекта зарежда. STF
type MIME_type Определя MIME type информация зададена в data атрибута. STF
usemap URL Определя URL на клиентцка карта на картинка, която да се използва с обекта. STF
vspace pixels Задава вертикалното разстояние около обекта. TF
width pixels Определя ширината на обекта. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop