HTML <br> tag


Определение и употреба

<br /> тагът се вмъква като единична линия разделител.
<br /> тагът е празен таг (означава, че няма затварящ таг - следното е грешно: <br></br>).

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML <br> тагът трябва да бъде затворен така: <br />.

Пример:

Код Браузър
This text contains<br />a line break This text contains
a line break

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop