Заглавие на сайта или лого


тук  може  да  окажете  преператки  към  другите  подстраници

Заглавие на страницата

Подзаглавие (например на секция)

Абзац с текст, двустранно подравнен. Текста да се прекъсва на дясната сива линия, за да е по-лесно да се обхване с поглед, без да се скролира. Ако страницата е на български, текста да е на кирилица - все пак това е официалната азбука в България
Маркера br указва добавяне на нов ред в параграфа

Да не се използва     за вмъкване на текста навътре - за тази цел си има маркер blockquote

Да се следи всички маркери които са по двойки да имат освен отварящ и съответния затварящ маркер. Това става най-лесно, когато затваращия маркер се постави под отваращия, а текста и маркерите помежду тях се вмъкнат с два интервала или една табулация навътре. Ако пък маркера е кратък, се записва сам на отделен ред


тук трябва да има изображение
начало

Дизайн: Фирма | Всички права запазени | Пишете ни