Някои насоки

които трябва да имате в предвид при изграждането на web сайта си


Имена на файловете и разположението им

Маркери

Заглавна част на документа

Тяло на документа

Добавяне на изображения

Страници и подстраници


Автор: Данаил Трайчев  |  Лиценз: CC BY-SA  |   Версия: 1.1   |   Последна промяна: 31.07.2011